Chiếm giữ một Gyms tự do

Gyms tự do hay còn gọi là Gyms mở – Open Gyms là Gym chưa có người nào chiếm đóng. Để chiếm lĩnh một Gym như vậy bạn có thể làm như sau:

  1. Đi bộ tới vùng Gym cần chiếm đóng .
  2. Chạm vào Gym và xác nhận .
  3. Ở bên dưới màn hình bạn click vào  để thêm Pokémon phòng thủ cho Gym.
  4. Lựa chọn một Pokémon của bạn và thêm vào Gym.

Lưu ý : Bạn chỉ có thể thêm một Pokémon cho mỗi Gym bạn chiếm đóng. Pokémon khi đã gửi vào Gym sẽ cố định ở đây cho tới khi bạn rút nó ra khỏi Gym. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể đem nó đi chiến đấu với các team đối thủ ở Gym khác được nữa. Hãy lựa chọn cẩn thận !

 

CHIA SẺ