Gyms

Gyms thường xuất hiện ở một vị trí đặc biệt trong bản đồ thực. Bạn có thể chiếm Gym cho team mình và trở thành thủ lĩnh của Gym đó. Ở đây, bạn có thể tham gia các trận chiến với các đối thủ của team khác và cũng có thể cử Pokémon của mình đến để huấn luyện. Gym có thể được thách đấu bởi nhiều người chơi cùng một lúc.

Cấp độ của một Gym được xác định bởi điểm uy tín – prestige của Gym đó. Khi điểm này tăng tới giá trị nhất định thì cấp độ của Gym sẽ được tăng lên theo. Một Gym cấp độ cao có nghĩa là nó có thể  chứa nhiều Pokémon để phòng thủ hơn và sẽ làm cho team đối thủ khó chiếm gym đó hơn. Điểm prestige của Gym có thể nhận được mỗi khi có Pokémon được gửi đến huấn luyện và nó cũng thay đổi khi chiến đấu với các team đối thủ muốn chiếm gym. Trên bản đồ, hình ảnh của Gym sẽ nổi bật, cao hơn hẳn và có dạng như hình bên

 

 

CHIA SẺ