Làm sao để phóng to và quay bản đồ ?

Bản đồ chính cho phép bạn dễ dàng phóng to hay quay nó theo một hướng bạn sử dụng.

Để phóng to/thu nhỏ : click 2 lần liên tiếp và giữ quanh vị trí nhân vật của bạn trên bản đồ, sau đó di chuyển ngón tay theo hướng lên/xuống.

Để xoay góc nhìn bản đồ : Click vào nhân vật của bạn rồi di chuyển ngón tay xoay theo hướng bạn muốn.

CHIA SẺ