Nâng cấp và tiến hóa Pokémon trong Pokémon GO

Sử dụng Stardust và Candy bạn có thể nâng cấp, tiến hóa để tăng cao thuộc tính của Pokémon. Sau khi thực hiện thành công thì điểm CP và HP của Pokémon sẽ tăng lên đáng kể.

Bạn có thể nhận được Stardust và Candy thông qua quá trình thu phục Pokémon, ấp nở trứng hay chuyển Pokémon không dùng đến cho Giáo sư. Việc tiến hóa sẽ yêu cầu Candy đặc trưng của loài bạn muốn tiến hóa. Số lượng Candy cần để tiến hóa là khác nhau và tất nhiên, với những Pokémon yêu cầu lượng Candy nhiều hơn sẽ có chỉ số CP tăng cao hơn. Pokémon sau tiến hóa có chỉ số CP và HP cao hơn Pokémon ban đầu và điều này đem đến cho bạn một bộ sưu tập Pokémon mạnh mẽ hơn. 

  • Candy là vật phẩm đặc biệt và bắt buộc để tiến hóa Pokémon. Mỗi Pokémon cần tiến hóa đều yêu cầu một loại Candy riêng biệt đặc trưng cho loài. Ví dụ, để tiến hóa Bulbasaur thành Ivysaur, hay Ivysaur thành Venusaur thì bạn phải sử dụng Bulbasaur Candy . Và  Bulbasaur Candy chỉ có được thông qua việc thu phục, ấp nở trứng hoặc chuyển đổi các Pokémon họ hàng với Bulbasaur bao gồm Bulbasaur, Ivysaur, và Venusaur.
  • Stardust là vật phẩm sử dụng để nâng cấp cho bất kỳ Pokémon nào. Khác với Candy, Stardust là chung cho tất cả các loại Pokémon. Có nghĩa là chỉ có một loại Stardust và nó dùng để nâng cấp – Power Up cho tất cả các loại Pokémon. Bạn có thể nhận được Stardust thông qua việc thu phục, ấp nở trứng hoặc chuyển đổi bất kỳ Pokémon nào.

Cách nâng cấp –  Power Up một Pokémon:

  1. Trong giao diện bản đồ chính bạn chọn Main Menu 
  2. Chọn Pokémon 
  3. Chọn một Pokémon trong danh sách các Pokémon mà bạn có.
  4. Thông tin Pokémon hiện ra, bạn chọn Power Up 

Lưu ý: bạn sẽ không thể nâng cấp Pokémon của bạn cho đến khi bạn có đủ Candy và Stardust yêu cầu. Số lượng Candy và Stardust cần thiết sẽ hiển thị trong bảng thông tin về Pokémon ngay khi bạn lựa chọn Pokémon đó.

Nang cap tien hoa pokemon

Tiến hóa Pokémon sẽ tạo ra pokémon mới mạnh mẽ hơn (Nguồn ảnh : Internet)

Cách tiến hóa Pokémon:

  1. Trong giao diện bản đồ chính chọn Main Menu 
  2. Chọn Pokémon 
  3. Trong danh sách Pokémon của bạn, hãy chọn một Pokémon bạn cần tiến hóa.
  4. Trong màn hình hiển thị Pokémon, chọn nút Evolve.

Tổng số lượng Pokémon của bạn sau khi hoàn thành một lần tiến hóa là không thay đổi. Bởi lẽ, Pokémon dùng để tiến hóa đã chuyển hóa thành một Pokémon dạng mới. Quá trình chuyển hóa này sẽ khiến Pokémon đó biến mất và thay vào đó bạn nhận được Pokémon mới sau tiến hóa.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể tiến hóa Pokémon cho đến khi bạn có đủ số Candy cần thiết. Lượng Candy cần để tiến hóa bạn có thể kiểm tra trong giao diện hiển thị Pokémon (Bên cạnh Nút EVOLVE).

Để xem thêm các hướng dẫn khác bạn đọc có thể truy cập địa chỉ : http://pokemongo.vn/ho-tro/ . Đây là bộ tài liệu full do chúng tôi Việt Hóa từ nguồn tài liệu chính thức của Niantic. Mọi sao chép nguồn tài liệu này vui lòng ghi rõ nguồn “Cộng đồng Pokémon Go Việt Nam – www.pokemongo.vn


Cộng đồng Pokémon Go Việt Nam – www.pokemongo.vn

CHIA SẺ