Thiết bị hỗ trợ

Android

 • Phiên bản từ Android 4.4 tới Android 6.0.1.
  (Android N sẽ không được hỗ trợ cho tới khi phiên bản chính thức được ra mắt)
 • Độ phân giải đề nghị 720×1280 pixels (Không tùy biến cho tablet)
 • Kết nối mạng dữ liệu (Wi-Fi, 3G, hoặc 4G)
 • Hỗ trợ GPS  và Location.
 • Không hỗ trợ Intel CPUs.  Phiên bản mới nhất đã hỗ trợ Intel CPUs

iOS

 • Cấu hình tương đương iPhone 5+
 • Hệ điều hành iOS 8+
 • Kết nối mạng dữ liệu (Wi-Fi, 3G, hoặc 4G)
 • Hỗ trợ GPS  và Location.
 • Không hỗ trợ các thiết bị Jailbroken
CHIA SẺ