Thức tỉnh Pokémon và phục hồi HP

Potions là vật phẩm mà bạn có thể sử dụng để hồi HP mà pokémon bị mất trong trận đấu.

Để sử dụng Potion cho Pokémon bạn làm như sau:

  1. Trong bản đồ chính, bạn chọn Main Menu 
  2. Chọn Items 
  3. Lựa chọn một Potion trong túi hành trang của bạn, lựa chọn Pokémon đã bị mất HP trong trận đấu. Bạn có thể sử dụng Revives và Max Revives để hồi phục cho pokémon ở trạng thái faint – ngất.
CHIA SẺ