Tiến hóa Pokémon

Mỗi lần bạn thu phục một Pokémon bất kỳ, bạn sẽ nhận được Candy đặc trưng cho loài đó. Việc tiến hóa sẽ yêu cầu Candy đặc trưng của loài bạn muốn tiến hóa. Số lượng Candy cần để tiến hóa là khác nhau và tất nhiên, với những Pokémon yêu cầu lượng Candy nhiều hơn sẽ có chỉ số CP tăng cao hơn. Pokémon sau tiến hóa có chỉ số CP và HP cao hơn Pokémon ban đầu và điều này đem đến cho bạn một bộ sưu tập Pokémon mạnh mẽ hơn.

Cách tiến hóa Pokémon:

  1. Trong giao diện bản đồ chính chọn Main Menu 
  2. Chọn Pokémon 
  3. Trong danh sách Pokémon của bạn, hãy chọn một Pokémon bạn cần tiến hóa.
  4. Trong màn hình hiển thị Pokémon, chọn nút Evolve.

Tổng số lượng Pokémon của bạn sau khi hoàn thành một lần tiến hóa là không thay đổi. Bởi lẽ, Pokémon dùng để tiến hóa đã chuyển hóa thành một Pokémon dạng mới. Quá trình chuyển hóa này sẽ khiến Pokémon đó biến mất và thay vào đó bạn nhận được Pokémon mới sau tiến hóa.

Bạn sẽ không thể tiến hóa Pokémon cho đến khi bạn có đủ số Candy cần thiết. Lượng Candy cần để tiến hóa bạn có thể kiểm tra trong giao diện hiển thị Pokémon (Bên cạnh Nút EVOLVE).

 

CHIA SẺ