Huấn luyện Pokémon ở Friendly Gyms

Bạn có thể nhận thêm XP và tăng điểm uy tín – Prestige cho friendly Gyms – Gym do team bạn chiếm đóng bằng cách huấn luyện Pokémon của bạn ở đây. Việc huấn luyện diễn ra bằng cách tham gia vào trận chiến với một người bạn trong team mình. Cụ thể hơn, bạn có thể lựa chọn một pokémon để chiến đấu với một pokémon nào đó đang được gửi lại trong Gym. Việc luyện tập này của bạn có thể làm gia tăng điểm Prestige cho Gym.

Quá trình huấn luyện pokémon ở friendly Gym sẽ tương tự như trận chiến với Pokémon của team đối thủ. Khi pokémon bị đánh bại trong trận chiến, nó sẽ rơi vào trạng thái faint – ngất. Điểm HP của pokémon đó sẽ trở về 1.

CHIA SẺ