Xem thông tin Pokémon bạn đã thu phục

Bạn có thể xem và chỉnh sửa (tên) của những Pokémon mà bạn đã thu phục.

Để xem chi tiết thông tin Pokémon bạn làm như sau:

 1. Trong giao diện bản đồ chính lựa chọn Main Menu 
 2. Chọn Pokémon 
 3. Lựa chọn Pokémon mà bạn muốn thao tác trong danh sách Pokémon của bạn.

Thông tin chi tiết các thuộc tính Pokémon:

 1. Chỉ số CP – chỉ số sức mạnh của Pokémon.
 2. Lựa chọn này để thêm Pokémon vào danh sách yêu thích.
 3. Tên của Pokémon (mặc định để tên chính xác của Pokémon).
 4. Bạn có thể click vào để sửa tên của Pokémon.
 5. Chỉ số HP của Pokémon.
 6. Thông tin loại Pokémon, chỉ số cân nặng, chiều cao.
 7. Số lượng Candy và Stardust cần để nâng cấp – Power Up và tiến hóa – evolve. Số lượng Candy và Stardust bạn có sẽ hiển thị trong túi đồ của bạn, nó là những vật phẩm bắt buộc để tiến hóa Pokémon. Ví dụ với trường hợp này. Bạn sẽ cần 600 Stardust  và 1 Candy  để nâng cấp Pokémon của mình. Còn để tiến hóa nó thì bạn cần tới 50 Candy.
 8. Thông sốkỹ năng của Pokémon.
 9. Địa điểm và thời gian bạn đã thu phục Pokémon này.
 10. Chuyển Pokémon này cho Giáo Sư và bạn sẽ nhận được Candy. Lưu ý rằng, Pokémon sau khi chuyển sẽ biến mất vĩnh viễn và bạn không thể nhận lại được nó nữa.
CHIA SẺ